Poesjkin, geboorte van een Dichter

De Zigeuners


Het tweede deel van de voorstelling behelst deze novelle op rijm, prachtig vertaald door Hans Boland.

Deze kan ook als korte voorstelling afzonderlijk gespeeld worden


De Rus Aleko heeft genoeg van zijn burgerlijke leven en sluit zich aan bij een groep steppe zigeuners. Hij wordt verliefd op het vrije leven en op Zemfira, die hem een kind schenkt. Zemfira's vader waarschuwt Aleko niet te bezitterig te worden. Maar Aleko is jaloers en zint op wraak als Zemfira een jonge minnaar neemt.


De voorstelling kan desgewenst in het Engels gespeeld worden

Gespeeld en gezongen door

Tatiana Kouzovkina & Frouke Flieringa


Andro foros bari


Oj vy vjetry


Kanak szomasz


Ouwe man, kwaaie man


Muziek: Tania Lina

Fotografie: Allard van Nes

                 Saskia Jelsma

Poesjkin, Geboorte van een Dichter & De zigeuners.


Een muzikale theatervoorstelling, gebaseerd op de roman 'Poesjkin' van de Russische schrijver Joeri Tynjanov en op Poesjkin's beroemde toneelstuk in verzen 'De Zigeuners'

De voorstelling bestaat uit twee delen, die ook afzonderlijk gespeeld kunnen worden.


Alexander Poesjkin

(1799 - 1837) wordt door velen beschouwd als de grootste Russische dichter. De naam van deze romanticus met zijn scherpe, ironische, geest is wereldwijd bekend.


Geboorte van een dichter

Een klein eenzaam jongetje ontdekt de kleuren en klanken van het leven. Een wereld vol gevoelens en fantasie, gevoed door de literatuur uit zijn vaders omvangrijke Franse bibliotheek en de volksverhalen

van zijn kindermeisje.